Čtení svět

Osud Prokletých básníků

Prokletí básnící jsou zvláštní skupinou umělců. Jejich tvorba byla vždy poněkud nekonformní a setkávala se často s tvrdou kritikou veřejnosti, našla si ale i své příznivce a dnes jsou autoři spadající pod tento styl z poslední třetiny 19. století velmi ceněni a oblíbeni překvapivě i mezi mladou generací. Termín Prokletí básníci užil poprvé Paul Verlaine ve stejnojmenné eseji v roce 1883.

Život plný drog, alkoholu a násilí

Často s touto skupinou básníků bývá spojován velmi divoký životní styl plný drog a obecně dekadentní životní styl s dávkou plnou neúcty ke společnosti a pravidlům. Tato poezie se vyznačovala zálibou hledání krásy v ošklivosti. Básníci psali často o tabuizovaných tématech, nejčastěji se jako příklad uvádí báseň Zdechlina od Charlese Baudelaira.

Kdo je tedy členem?

Původně se termín Prokletí básnící používal pouze pro osoby označené v knize Paula Verlaina, postupem času se toto označení ale rozšířilo na spisovatele, jejichž život byl veden proti společnosti. Někdy se sem řadí i zakladatel detektivního žánru Edgar Allan Poe. Roku 1972 vydal Pierre Seghers sbírku, která oslavovala nekonformní díla autorů, kteří se své slávy dočkali až posmrtně.

Nejznámější představitelé

  • Paul Verlaine: Často je označován jako Kníže básníků. Jeho život byl plný dramatických zvratů, po seznámení s Rimbaudem kvůli němu opustil rodinu a začali spolu žít, jejich vztah byl ale velmi bouřlivý. Za jeho nejlepší dílo je považována sbírka Saturnské básně.
  • Arthur Rimbaud: Rimbaud byl jedním z nejvýznamnějších stoupenců tohoto směru, zemřel ve věku pouhých 37 let na rakovinu. Psal už od raného věku a za vrchol jeho tvorby můžeme považovat dílo Opilý koráb.
  • Charles Pierre Baudelaire: Vedl bohémský život plný dobrodružství, provokoval společnost svou otevřeností a odhaloval milostná i společenská zklamání. Ke skvostu jeho tvorby patří básnická sbírka Květy zla.
  • François Villon: Bývá označován za prvního prokletého básníka, vyvedl francouzskou poezii ze starých témat a forem. Psal balady a básně, mezi jeho nejznámější díla patří Odkaz a Závěť.